Armenian|  English

2018 թվականի նոյեմբերի 10-ին շահագործման է հանձնվել ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի նորակառույց բազմապրոֆիլ բժշկական կենտրոնը՝ 190 մահճակալ հզորությամբ: ԱԾԻԳ-ի կողմից իրականացվող ծրագրերի շրջանակներում.
  • Մշակվել են բժշկական կենտրոնի երկու նոր մասնաշենքի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը,
  • Կենտրոնը հագեցվել է ժամանակակից բժշկական սարքավորումներով, մասնավորապես՝ տրամադրվել են անգիոգրաֆ, համակարգչային շերտագրման սարք, բազմաֆունկցիոնալ թվային ռենտգեն համալիր, ուլտ-րա¬¬¬ձայնային հետա¬զոտ¬ման շարժական և ստացիոնար սարքեր՝ երեք տվիչով, տրեդմիլ (կամ սրտային սթրես թեստ) սարքը, հոլտեր համակարգ, վիրա¬սրա¬հի համար նախատեսված՝ վիրահատական LED լուսատու, բազմաֆունկցիոնալ վիրահա¬տա¬կան սեղաններ (որից մեկը՝ վնասվածքաբանական վիրահատությունների համար նախատեսված կցորդով), երկու լապարոսկոպ (մեկը՝ մանկաբարձական, մյուսը՝ վիրաբուժական ծառայության համար), ներերակային լազերային կոագուլյացիայի համար նախատեսված սարք, անզգայացման, թոքերի արհես¬¬տա¬կան օդափոխության սարքեր, դե¬ֆիբրիլյատորներ, ժամանակակից լաբո¬րա¬տոր սարքեր, էլեկտրանեյրոմիոգրաֆ, աուդիոմետր, նորածինների CPAP (թոքերի արհեստական շնչառության սարք` մշտական դրական ճնշման ռեժիմով), ճեղքային լամպ և այլն: Ամբողջովին արդիականացվել է հեմոդիալիզի բաժանմունքը՝ տրամադրվել են հեմոդիալիզի 15 սարք և ջրի մաքրման կայան,
  • Բժշկական կենտրոնին մատակարարվել են բժշկական կահույք և պարագաներ:

Արդիականացման արդյունքում Վանաձորի նոր բժշկական կենտրոնը հնարավորություն կընձեռի ՀՀ Լոռու մարզի (216.5 հազ), և հատկապես Վանաձոր քաղաքի (79.0 հազ), բնակչությանը մատուցել երկրորդային և երրորդային մակարդակի բժշկական ծառայություններ տեղում` իրենց բնակավայրին մոտ: Հարկ է նշել, որ կենտրոնին տրամադրվել են մի շարք սարքավորումներ, որոնք նախկինում չկային Լոռու մարզում, մասնավորապես՝ կգործի անգիոգրաֆիայի բաժանմունքը` ժամանակակից անգիոգրաֆիկ սարքավորումով, ինչը հնարա¬վորու¬թյուն է ընձեռում իրականացնել ինչպես ախտորոշիչ, այնպես էլ ինվազիվ բուժական միջամտություններ; հնարավորություն է ստեղծվել նաև իրականացնել ներերակային լազերային կոագուլացիա՝ վարիկոզ հիվանդության և սուր թրոմբոֆլեբիտների բուժման նպատակով, որը քիչ տրավմատիկ է և ապահովում է հիվանդների արագ բժշկական և սոցիալական ռեաբիլիտացիա:

Մեր հասցեն. ՀՀ, Երևան 0051, Կոմիտաս 49/4
էլ. փոստ՝ info@healthpiu.am, Ֆաքս` (+374 10) 29-75-39
Տեղեկատու հեռ.` (+374 10) 29-75-36, (+374 10) 29-75-37